Tin tức

 1: Tài nguyên

Tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên bền vững

Tất cả các mặt hàng và vật liệu đóng gói, bằng cách chuyển sang các vật liệu bền vững, giảm gánh nặng cho môi trường, giảm phát sinh chất thải trong vòng đời của hàng hóa, giảm sử dụng dầu tự nhiên và góp phần thực hiện một xã hội tuần hoàn.

 2: Nước

Giảm sử dụng nước, tăng cường quản lý nước thải và nước thải,

Trước những vấn đề ngày càng nghiêm trọng về cạn kiệt tài nguyên nước và suy giảm chất lượng nước, cam kết giảm lượng nước cần thiết trong sản xuất và vận hành và giảm tải lượng thải ra môi trường.

· Giảm lượng nước tiêu thụ bằng cách tập trung vào hiệu quả sử dụng nước và tái sử dụng tại các điểm sản xuất ở những khu vực có vấn đề về nước.

· Tuân theo các tiêu chuẩn riêng của công ty dựa trên luật và quy định của chính phủ và các tiêu chuẩn công nghiệp như ZDHC (Không thải các chất hóa học nguy hiểm) và thực hiện quản lý nước thải tại tất cả các địa điểm sản xuất.

 3. Hóa chất

Quản lý và giảm thiểu các chất hóa học

Để đảm bảo cuộc sống phong phú cho thế hệ tương lai, công ty giảm thiểu tác động và gánh nặng của hóa chất đối với môi trường.

· Dựa trên các tiêu chuẩn ngành như MRSL (Danh sách các chất bị hạn chế tại thời điểm sản xuất) dựa trên ZDHC (Không thải ra các chất hóa học nguy hiểm), quản lý việc sử dụng các chất hóa học trong tất cả các khía cạnh của quá trình sản xuất từ ​​đầu vào để giảm bớt việc sử dụng của các chất hóa học.

· Tuân thủ các quy định của ngành như Tiêu chuẩn 100 của Oeko-Tex để loại bỏ việc sử dụng các chất bị hạn chế trong sản phẩm.

Phát triển các phương pháp sản xuất mới để giảm phát thải hóa chất độc hại.

 Tôn trọng nhân quyền và duy trì một môi trường làm việc công bằng và an toàn

Chúng tôi coi trọng khái niệm phổ quát về tôn trọng phẩm giá và quyền của tất cả mọi người và đóng góp vào một xã hội đa dạng và bền vững.

Thông qua việc công nhận và tôn trọng quyền con người toàn diện

1

2


Thời gian đăng bài: Jan-09-2021